Oshan Sabırlı’ya Akademik Bakış

Oshan Sabırlı 1995 yılında başladığı akademik hayatına Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Enformatik bölümünde adım attı. Ancak üçüncü senesinde bölüm değiştirerek İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon-Sinema bölümünde eğitimine devam etti. Oshan Sabırlı, Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden mezun oldu.

 

Oshan Sabırlı ve DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Peyami Çelikcan

Oshan Sabırlı ve DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Peyami Çelikcan

DAÜ’den mezun olmasının yaklaşık 20 yıl sonrasında Macaristan’daki Corvinus Üniversitesi’nde İletişim ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İletişim alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Corvinus’tan ise Politik İletişim alanında uzmanlaştı. Kriz Yönetimi konusunda çalışmalar yapan Sabırlı, Türkiye, İngiltere ve ABD’nin karşılaştırmalı analizini içeren bir tez hazırladı.

Dr. László Marek | Prof. Dr. Benczes Réka Ágnes | Oshan Sabırlı | Prof. Dr. Havril Ágnes Katalin

Sabırlı, “ABD, İngiltere ve Türkiye Sağlık Bakanlıklarının Covid-19 salgını bağlamında kriz yönetimi ve Twitter kullanımı” (Twitter usage and crisis management Within the framework of the Covid-19 pandemic of the Ministries of Health in US, UK and Turkey) konulu Yüksek Lisans Tezi karşılaştırmalı analiz yöntemi ile kriz yönetimine ışık tutmayı hedefledi.

2019 yılının son günlerinde ortaya çıkan ve bu tezin yazıldığı 2022 yılının ilk çeyreğine kadar hayatımızı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını, pek çok kişinin hayatını kaybetmesine, psikolojik ve ekonomik sorunların beklentilerin çok ötesine geçmesine neden oldu. Kovid-19 salgınıyla birlikte sağlık alanında kriz yönetimi çok daha dikkat çekici hale geldi. Pandemi sürecinde toplumların hareket kabiliyetinin kısıtlı olması, sosyal medyanın iletişim açısından daha da önem kazanmasını sağladı. Bilgiye erişim konusunda birçok kişi için sosyal medyanın ana haber kaynağı olması nedeniyle kurum ve kuruluşların pandemi döneminde sosyal medya kanallarına ciddi ağırlık verdiği ve sosyal medyanın aktif olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. Kriz iletişimi ve yönetimi. Bu bağlamda sağlık alanında en önemli kurum olan Sağlık Bakanlıklarının kriz döneminde Twitter üzerinden kriz iletişimini nasıl yürüttüğü dikkat çeken bir konudur. “ABD, İngiltere ve Türkiye Sağlık Bakanlıklarının Covid-19 Salgını Çerçevesinde Twitter Kullanımı ve Kriz Yönetimi” başlıklı bu yüksek lisans tezinde, 27 Aralık 2021 ile 26 Mart 2022 tarihleri ​​arasındaki dönem, Vaka sayısının tüm Kovid-19 salgını boyunca en yüksek rakamlara ulaştığı Beşinci Dalga (sonuncusu) inceleniyor.

 

Oshan Sabırlı, akademik yolculuğunu sürdürürken Girne Amerikan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde de Uluslararası İlişkiler (MSc) bölümünde yüksek lisans eğitimini gecikmeli olarak tamamladı.  Burada “Kıbrıs Sorunu’nda Güven Yaratıcı Önlemlerin Önündeki Engeller” (Barriers to Confidence-Building Measures in the Cyprus Problem) başlıklı tezi ile 2. yüksek lisans derecesini tamamladı.

“Kıbrıs Sorunu’nda Güven Yaratıcı Önlemlerin Önündeki Engeller” başlıklı bu yüksek lisans tezi, Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar arasındaki güvensizlik ortamını en alt düzeye çekmeyi ve sürdürülebilir barışın sağlanması için tarafları motive etmeyi amaçlayan Güven Yaratıcı Önlemleri (GYÖ) analiz etmeyi hedefledi. Çalışma, neden birçok GYÖ’in uygulamaya konulamadığını, bu önerilerin temelde güven inşası amacını taşıyıp taşımadığını ve GYÖ’lerin karşılaştığı engelleri değerlendirmektedir. Bu sorunlara odaklanarak, Kıbrıs Sorunu’nun çözümüne katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Tez, literatürde mevcut olan araştırmalara dayanarak, GYÖ’ler konusunda analitik bir çerçeve sunmaktadır. Ayrıca, Kıbrıs’taki mevcut güvensizlik ortamının etkilerini ve bunun çözüm sürecine olan etkisini değerlendirmektedir. Tezin sonuçları, Kıbrıs Sorunu’nun çözümüne yönelik politika yapıcılar ve ilgili paydaşlar için rehberlik sağlama potansiyeline sahiptir.

Bu tez, Kıbrıs’taki toplumlar arasında güvenin yeniden inşası ve uzlaşının sağlanması için önemli bir adım olabilir. GYÖ’ler, karşılıklı anlayışı teşvik etmek, iletişimi artırmak ve ortak bir gelecek için gerekli olan güven ortamını oluşturmak için önemli bir araçtır.

 

Kriz yönetimi Oshan Sabırlı’nın özel ilgi alanlarından biridir. Öte yandan hem Kıbrıslı bir birey olarak hem de gazeteci olarak Kıbrıs Müzakere süreci de kendisinin yakından takip ettiği bir konuların başında gelmektedir. Bu çerçevede Kıbrıs Müzakereleri ve Kıbrıs Sorunu’nun çözümüne yönelik gelişmeleri yakından incelemiştir. Oshan Sabırlı’nın akademik kariyeri, iletişim, kriz yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki çalışmaların kesişmesi ile de şekillenmiş ve genişlemiştir.