Blog

Barış Burcu röportajı


Kıbrıs Müzakereleri çerçevesinde yeni kurulacak devletin vatandaşlığı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu önemli bir detayı açıkladı ve özellikle TC kökenlileri ilgilendiren vatandaşlık konusunda Detay’a bilgi verdi. Kıbrıs Türk liderliğinin pozisyonunu aktaran Burcu, “Tüm yurttaşlarımız arasında hiçbir ayrım olmayacaktır” dedi ve çözüm sonrasındaki vatandaşlıklar hakkında süreci değerlendirdi.
Son zamanlarda suiistimal edilen bir diğer konu olarak gündeme gelen vatandaşlıklar ile ilgili görüşünü sorduğumuz Barış Burcu, kendilerinin, tüm yurttaşların çözümden sonra hiçbir ayrım gözetmeksizin yurttaş olabilmeleri için çalıştıklarını ifade etti ve yeni federasyonda başka bir şeyin düşünülmesinin ve uygulanmasının söz konusu olmadığının altını çizdi.
OSHAN SABIRLI
Kıbrıs Müzakereleri çerçevesinde “Yönetim ve Yetki Paylaşımı”, “Mülkiyet”, “AB Konuları”, “Ekonomi”, konuları müzakere masasında kademe kademe görüşülmeye devam ederken “Toprak” ve “Güvenlik ve Garantiler” konuları ise yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Müzakereler içerisinde en çok dikkat çeken başlıklar mülkiyet ve toprağın yanı sıra garantiler konusunda da farklı odaklar tarafından yaratılan bilgi kirlilikleri kafaları karıştırmaya devam ediyor.
Müzakereler ile birlikte TC kökenli vatandaşlar ile ilgili olarak ortaya atılan iddialar konusunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu açıklamalarda bulundu. Burcu, vatandaşlık konusunun suiistimal edilmeye çalışıldığını kaydetti ve TC kökenli vatandaşlara “rahat olun” çağrısı yaptı.
Burcu, “Türkiyeli yurttaşlarımızın kurulacak Federal Kıbrıs’ta yurttaş olmayacakları ve ayrımcılığa uğrayacakları yönünde bir takım asılsız haberler yayılmaktadır. Defalarca açıkladık bu vesile ile bir kez daha vurgulayalım. Tüm yurttaşlarımız arasında hiçbir ayrım olmayacaktır” dedi.
Barış Burcu vatandaşların rahat olmasını ve varılacak bir çözümde bütün KKTC yurttaşlarının çözümün parçası olacağına işaret etti ve “KKTC yurttaşları yeni kurulacak cumhuriyetin yurttaşları olacaktır. Bundan hiç kimse kuşku duymasın” yorumunda bulundu.
“HİÇBİR AYRIM GÖZETMEKSİZİN “
Vatandaşlıklar konusunda görüşünü sorduğumuz Burcu, kendilerinin tüm yurttaşların çözümden sonra hiçbir ayrım gözetmeksizin yurttaş olabilmeleri için çalıştıklarını kaydetti ve “başka bir şeyi düşünmemiz ve uygulamamız söz konusu değildir. Bizim müzakere masasındaki pozisyonumuz budur” yorumunda bulundu.
BARIS
ANNAN PLANI’NDA VATADAŞLIK
Annan Planı’nın son versiyonu, planının nihai şekli ile tek bir Kıbrıs vatandaşlığının yanı sıra aynı zamanda Kıbrıs Rum kurucu devleti veya Kıbrıs Türk kurucu devleti iç vatandaşlık statülerinden birine sahip olunmasını da barındırıyordu. Planda, seçimlerde oy kullanmaya ilişkin olarak, Kıbrıslıların, federal seçimlerde iç kurucu devlet vatandaşlığı statülerine göre, kurucu devlet seçimleri ve yerel seçimlerde ise sürekli ikamet ettikleri yerde oy verecekleri ifade ediliyordu.
VATANDAŞLIK KOŞULLARI
Hangi kurucu devlet vatandaşlığı statülerine sahip olunduğuna bakılmadan,tüm Kıbrıslılar için dolaşım özgürlüğü olacağının belirtildiği planda, sonradan Kıbrıs vatandaşı olabilme koşulları ise “vatandaşlığa kabul edilme” veya “kolaylaştırılmış vatandaşlık kazanmak” şeklinde tanımlanmıştı. Vatandaşlığa kabul edilme, 18 yaş veya üzerinde olmayı, 4 yılı Kuruluş Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinin ardından olmak üzere Kıbrıs’ta kesintisiz olarak en az 9 yıl sürekli ikamet etmiş olmayı, resmi dillerden birini bilmeyi ve güvenlikle ilgili bir yasağa tabi olmamayı veya cezai mahkumiyeti bulunmamayı öngörmekteydi.
VATANDAŞLIK KAZANMAK
Annan Planı’na göre Kolaylaştırılmış vatandaşlık kazanmak için Kıbrıs vatandaşı olan veya Kıbrıs vatandaşlığına kabul edilen kişilerle, en az 2 yıldan bu yana evli olan eşlerin talebi gerekiyordu. Vatandaşlık, Kıbrıs vatandaşlığı kazanmış kişilerin reşit olmayan çocukları tarafından otomatik olarak kazanılıyordu.
Plana göre, Kuruluş Anlaşması yürürlüğe girdiğinde de 1963’te Kıbrıs vatandaşlığına sahip olan herhangi bir kişiyle onun soyundan gelenler ve bu kişilerin eşleriyle adadaki her iki tarafın lideri tarafından verilecek ve eşlerle çocuklar dâhil 45 bin kişiyi içerecek listede yer alan kişiler Kıbrıs vatandaşı olacaktı.
ÇOK BÜYÜK FARK BEKLENMİYOR
Vatandaşlık konusunun ortaya çıkacak yeni planın da çok farklı olması beklenmezken, sayısal anlamda bile bunun Annan Planı’nın ötesine geçeceği tahmin ediliyor. Talat-Hristofyas görüşmelerinde de müzakerelerin Annan Planı’nın biraz ötesinde geçtiği açıklanmıştı. Annan Planı’nda 45 bin olan TC kökenli vatandaşların yeni cumhuriyette 50 bin olması Hristofyas tarafından talep edilmişti. 2010 yılında Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın bu sayının 50 bine çıkması yönünde öneri sunduğu, Kıbrıs Türk Liderliği’nin ise rakamsal bir sınır istemediği, bu konuda “sayısal değil, ilkesel” bir çalışmaya çok daha sıcak baktığı ve uzlaşı noktasına gelindiği açıklanmıştı.

Leave a comment

Your email address will not be published.