Katagori : Akademik

Kıbrıs Sorunu’nda Güven Yaratıcı Önlemlerin önündeki engeller


Oshan Sabırlı tarafından hazırlanan “Kıbrıs Sorunu’nda Güven Yaratıcı Önlemlerin önündeki engeller” başlıklı yüksek lisans tezi, son altmış yılda Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında gerçekleşen müzakere süreçlerinin kronolojisini yapmak,…

Oshan Sabırlı tarafından hazırlanan “Kıbrıs Sorunu’nda Güven Yaratıcı Önlemlerin önündeki engeller” başlıklı yüksek lisans tezi, son altmış yılda Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında gerçekleşen müzakere süreçlerinin kronolojisini yapmak,…

Bir Savaş Aracı Olarak Kadın


 
“Savaşta erkekler ONUR ile ölür,fakat kadınlar çoğu zaman UTANÇ ile yaşar”
 

Dünyada farklı nedenlerle ortaya çıkan savaşların en önemli mağdurları kadınlar ve çocuklar oluyor. Çoğu zaman patlayan bombalar, silah sesleri ve…

Twitter usage and crisis management Within the framework of the Covid-19 pandemic of the Ministries of Health in US, UK and Turkey


Twitter usage and crisis management Within the framework of the Covid-19 pandemic of the Ministries of Health in US, UK and Turkey

Sabirli, Oshan (2022) Twitter usage and crisis management Within the framework…

Twitter usage and crisis management Within the framework of the Covid-19 pandemic of the Ministries of Health in US, UK and Turkey

Sabirli, Oshan (2022) Twitter usage and crisis management Within the framework…

Barriers to Confidence-Building Measures in the Cyprus Problem


ABSTRACT

 

BARRIERS TO CONFIDENCE-BUILDING MEASURES

IN THE CYPRUS PROBLEM

 

Oshan Sabırlı

Master’s Thesis, 2023

Supervisor: Prof.Dr. Ulvi Keser

 

This master’s thesis titled “Barriers to Confidence-Building Measures in the Cyprus Problem” aims to analyze Confidence-Building Measures (CBMs)…

ABSTRACT

 

BARRIERS TO CONFIDENCE-BUILDING MEASURES

IN THE CYPRUS PROBLEM

 

Oshan Sabırlı

Master’s Thesis, 2023

Supervisor: Prof.Dr. Ulvi Keser

 

This master’s thesis titled “Barriers to Confidence-Building Measures in the Cyprus Problem” aims to analyze Confidence-Building Measures (CBMs)…