Blog

İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay


İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, Oshan Sabırlı’ya verdiği röportajda ülkemizdeki gece kulüpleri hakkında açıklamalarda bulundu. Uluçay, 39 gece kulübünde 361 kadının çalıştığını ifade etti.

 

Ülkemizde gece kulüpleri için bir takım açılımlar yapıldı.…

İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, Oshan Sabırlı’ya verdiği röportajda ülkemizdeki gece kulüpleri hakkında açıklamalarda bulundu. Uluçay, 39 gece kulübünde 361 kadının çalıştığını ifade etti.

 

Ülkemizde gece kulüpleri için bir takım açılımlar yapıldı. İçişlerin bakanlığı gece kulüpleri konusunda yeni adımlar atmaya çalışırken, gece kulüplerinde çalışan ve para karşılığı cinsel ilişkiye de giren kadınların gerçekten konsomatris olarak hizmet verebileceği bir sistem yaratılmaya çalışılıyor.

 

İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, ülkede faaliyette bulunan toplam 39 gece kulübü olduğunu ve bu yerlerde çalışan toplam 361 de konsomatris bulunduğunu kaydetti. Toplam 41 gece kulübü izninin mevcut olduğunu belirten Bakan Uluçay, 3 gece kulübünün 2014 yılı işletme ve işyeri izninin yenilenmediğini, dolayısıyla şuanda 39 gece kulübünün faaliyette olduğuna işaret etti.

 

Oshan SABIRLI

 

Ülkemizde son zamanlarda farklı şiddet olayları ile gündeme gelen gece kulüpleri sivil toplum örgütlerinin zaman zaman ciddi şekilde tepkisine neden oluyor. 361 kadının konsomatris adı altında görev yaptığı bu gece kulüplerinde, kadınlar seks işçisi olarak ta çalıştırılıyor. Yasal olarak bu kadınların gece kulüplerindeki müşterilere refakat ettiği ve eğlence hizmeti verdiği, yani konsomatris olarak çalıştığı söylense de yıllardır bu kadınların müşterilere para karşılığı seks hizmeti verdiği, rutin sağlık kontrollerinin gayet ciddi şekilde yapıldığı herkes tarafından biliniyor.

 

 

İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, ülkede faaliyette bulunan toplam 39 gece kulübü olduğunu, bu yerlerde çalışan toplam 361 de konsomatris bulunduğunu açıkladı.

Toplam 42 gece kulübü izninin mevcut olduğunu belirten Bakan Uluçay, 3 gece kulübünün 2014 yılı işletme ve işyeri izninin yenilenmediğini, dolayısıyla şuanda 39 gece kulübünün faaliyette olduğunu kaydetti.

 

Detay: Konsomatrisin kelime anlamı nedir?

“Yani biliyorsunuz, bu gece kulüplerinde çalışmak üzere, önceden izin alınarak, belki de insanların tabi farklı yaklaştığı ama buralarda çalışmak için müracaat edip de buraya gelen kişiler vardır. Bu kişiler buralarda konsomatris olarak çalışıyorlar. Ama biz tabi bu konuda bir takım değişiklikler hedefliyoruz. Gece kulüpleri için bir takım açılımlar yaptık ama yasa üzerinden de bir takım çalışmalar düşünüyoruz. Belki de gerçekten bir konsomatris olarak gelmelerini sağlamak olacak. Ve konsomatrisliğin ötesinde söz konusu gece kulüplerinde belli sürelerde çalışacağı ve onun dışında da kendi hayatını özgürce kurabileceği bir yapı, hedeflerimizden bir tanesidir.

 

CİDDİ BİR MAĞDURİYET VE ŞİKAYET VARDI

Özellikle gece kulüplerinde çalışan insanları, kendi özgür iradeleriyle ülkemizde barınmalarını sağlamak amacıyla, çeşitli sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek çalışmalar yapacağız. Hedefimiz budur. Tabi bunun yanında başka unsurlar da yer alacak ama çalışmamızın odak noktası bu olacak. Sıkıntı yaşayan insanların sıkıntılarını çözmek için, örneğin ceza yasasında değişiklikler yapıldı. Bu insanlara davalar açılıyordu. Bu davalar geri çekilmeye başladı. Ciddi sıkıntı yaşıyorlardır. Kimisi dava açıldığı için mecburen burada kalmak zorunda kalıyorlardı, geri dönemiyorlardı. Ciddi bir mağduriyet ve şikayet vardı. Bu değişiklikten sonra bu davalar geri çekildi ve bu insanları geri ülkelerine yolladık. Dolayısıyla, bir acil yardım hattı oluşturduk. Bu broşürü, haklarının bilinmesi açısından mutlak surette çalışmak amacıyla gelen kişilere verilecek. Herkes burada nereye ulaşabileceğini görecek. Bu da kısa vadedeki hedeflerimizden bir tanesiydi. Bunu hayata geçirmiş olduk. Acil yardım hattını oluşturduk. Bu da gerçekten ciddi anlamda bize katkı sağlayacaktır. Çünkü çekinen, ürken birçok insanla karşı karşıyaydık. Şimdi bunu en azından minimuma çektik.”

 

DETAY: GECE KULÜPLERİNDE FUHUŞ YAPILIYOR MU?

“Biz bunları tabi, kurumsal denetimler başlatıldı. Bunlar rutin yapılıyor. Bunlar yapılırken, önceliğimiz o insanların orada hangi koşullarda bulundukları ile ilgili kriterlere uyulmasını sağlamaktır. Fuhuş konusunda biliyorsunuz yasa değişikliğiyle, artık bunun ötesine geçiyoruz. Yani bu insanlar fuhuşla ilgili herhangi bir şekilde sorgulanmayacaklar. Ceza Yasası’nda yapılan değişiklikle ilgili aslında fuhuşla ilgili sorgulanmıyorlar. Ama kendi yasalarında yapacağımız değişiklikle de, bu insanların çalışma koşullarını değiştirip, gece kulüplerinde belli saatlerde çalışmalarını, onun dışında da kendi özgür iradeleriyle hareket edebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz.”

 

DETAY: BU KADINLAR GECE KULÜPLERİNDE NE İŞ YAPIYOR?

“Gece kulüplerinin bir çoğunda eğlence hakimdir biliyorsunuz. Gece kulüplerinin belli bir disiplin altına alınması için başlatmış olduğumuz çalışmalar tabi devam edecek. O da maalesef ülkemizde hayatımızın bir gerçeği. Başlatmış olduğumuz çalışmalar, orada çalışan insanların kendileri açısından da daha farklı bir ortam yaratacaktır diye düşüyorum. Gece Kulüplerinin ne olup olmayacağı yasa çalışmasında belirlenecektir. Geniş katılımlı bir çalışma ile konu ele alınacaktır.

 

DETAY: BAŞKA ÜLKELERDE ÖRNEKLERİ VAR. HATTA DAHA ÖNCEDEN KIBRIS’TA DA 70’Lİ YILLARIN ÖNCESİNDE DE GENELEVLERİN OLDUĞU BİLİNİYOR. PARA KARŞILIĞI CİNSEL İLİŞKİDE BULUNULABİLECEK BİR YASA, BİR KARAR OLABİLİR Mİ? BUNU FARKLI ŞEKİLDE DIŞ ÜLKELERDE DE GÖRÜYORUZ.

“Bence bu olmamalı, kendi iradesiyle insanların kendi tercihlerini yapabileceği şekilde olmalıdır.”

 

DETAY: GÜNÜN SONUNDA BU İŞ ÜZERİNDEN TİCARET YAPILDIĞI DA BİLİNİYOR. AKSİ HALDE BAŞIMIZI KUMA SOKMAK OLUR…

“Bence mali boyutundan önce, sosyal boyutuyla ele alınmalıdır. Bizi ilgilendiren daha çok sosyal boyutuyla ele alınmasıdır. Yoksa mali boyutuna bakarsanız zaten her konunun mali boyutu vardır. Ama bu işin en önemli boyutu sosyal boyutudur. Sosyal boyutunda insanlar insanlarla cinsel ilişkiye girebilir. Ama kendi tercihine bırakılmalıdır ve kendi tercihi hangi doğrultuda olursa, onu da sonuçta hayata geçirebilmelidir. Yani bu anlayışla işin sosyal boyutu ele alınmalıdır.

 

ÇALIŞMAK İSTEYENLER BURAYA GELİP ÇALIŞSIN

Yoksa izinle bu insanları buraya getirerek birer seks kölesi olarak kullanmak çok doğru bir yaklaşım değildir. Bu yapıdan çıkarmak gerekiyor. Bu yapıyı farklı bir yapıya dönüştürmek gerekiyor. Bunun için de yasal düzenleme ile çerçevesi, şekli ne olacağı yada ne olmayacağı belirlenmelidir. Çalışmak isteyenler buraya gelip çalışsın. O süreler içerisinde çalışsınlar ama onun dışında da kendi iradelerini, tercihlerini ve sosyal hayatlarını hayata geçirebiliyor olsunlar istiyoruz. Yaklaşım bu olmalıdır diye düşünüyorum. Buradan işin mali boyutuna bakıp da, bu iş aslında bizi doğru bir yöne götürmeyebilir diye düşünmememiz lazım. İşin sosyal boyutu daha önemlidir diye düşünüyorum.”

Kaynak: SEKS PAZARI


Leave a comment

Your email address will not be published.